Studii Hidrogeologice, documentatii de gospodarire a apelor, mediu

STUDII HIDROGEOLOGICE ÎN VEDEREA OBŢINERII REFERATULUI DE EXPERTIZA INHGA, PENTRU EXECUŢIE FORAJE DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI INDUSTRIALĂ
Prin studiul hidrogeologic, sunt identificate acviferele subterane si conditiile de captare si de exploatare a acestora, astfel incat sa se asigure un debit optim de exploatare, fara a fi generat un impact negativ asupra bilantului de apa din subsol. Totodata, documentatia stabileste si parametrii hidrogeologici ai stratelor acvifere traversate sau a celor propuse pentru captare.

Studiul hidrogeologic - cuprinde:
 • descriere litologie
 • nivele hidrostatice
 • interpretari de carotaj electric
 • recomandari echipare
 • debite de exploatare
 • analize de apa
Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente, semnate şi ştampilate:
 • plan de încadrare în zonă
 • plan de situaţie cu amplasarea gospodăriei de apă
 • breviar de calcul estimativ pentru consumul de apă (potabilă, menajeră, igienico-sanitară, tehnologică şi de incendiu), evacuarea apelor menajere şi pluviale
Notă: Conform legislaţiei în vigoare, studiul nu mai trebuie depus şi taxat la INHGA dacă este ştampilat MMP (OG. 1671/2007 – articolul 21).
DOCUMENTAŢII DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI / AUTORIZAŢIEI DE EXPLOATARE A SURSELOR DE APĂ SUBTERANĂ (APELE ROMANE)
Agentii economici care desfasoara activitati ce presupun utilizarea apei sunt obligati sa obtina un Aviz de gospodarire a apelor. Ordinul 799/2012 (06.02.2013) reglementeaza continutul cadru al documentatiei tehnice necesara obtinerii acestui aviz. Avizul de gospodarire a apelor se solicita prin certificatul de urbanism, obtinerea lui intrand in sarcina beneficiarului sau a titularului de investitie (la faza de proiectare). Emitentul acestui aviz este Administratia Nationala Apele Romane (din Bucuresti sau din teritoriu).

Pentru aviz, beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • plan de încadrare în zonă
 • plan de situaţie cu amplasarea reţelelor de apă şi canalizare, pluviale, a gospodăriei de apă (semnat şi ştampilat de beneficiar)
 • studiu hidrogeologic (dacă este cazul)
 • copie acte proprietate/concesiune teren
 • copie CUI beneficiar sursă de apă
Actul care conditioneaza tehnic si juridic exploatarea surselor de apa este Autorizatia de gospodarire a apelor. Acest document se obtine in cazul tuturor activitatilor pentru care se solicita obtinerea Avizului de gospodarire a apelor si care sunt mentionate in Ordinul nr. 799/2012. Emitentul Autorizatiei de Gospodarire a apelor este Agentia Nationala Apele Romane (din Bucuresti sau din teritoriu). Obligativitatea obtinerii acestei autorizatii este stipulata in Legea Apelor nr. 107/1996, modificata si completata cu Legea nr. 310/2004. Continutul documentatiei tehnice necesare obtinerii Autorizatiei de Gospodarire a Apelor este prevazut in Ordinul M.M.P. nr. 799/2012.

Pentru autorizatie, Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • plan de încadrare în zona (1:10000 / 1:50000)
 • plan de situaţie detaliat cu amplasarea reţelelor de apă, canalizare, pluviale, a gospodăriei de apă executate (semnat şi ştampilat de beneficiar)
 • coordonate STEREO 70 ale forajului executat (dacă este cazul)
 • aviz (notificare) Apele Române
 • copie CUI utilizator
 • acte proprietate/concesiune teren
MEMORII TEHNICE DE MEDIU (CONFORM ORDINULUI 860/2002) ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI / ACORDULUI INTEGRAT DE MEDIU
Pentru aviz , Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • certificat urbanism
 • acte proprietate/concesiune teren
 • proiect PUZ/PUD
 • plan de încadrare în zonă
 • avize furnizori
Pentru acord , Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • vertificat urbanism
 • studiu de fezabilitate
 • planuri de detaliu
 • documentaţie gospodărire ape
 • acte proprietate/concesiune teren
 • avize furnizori
STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (CONF. ORDIN 863/2002) ŞI RAPOARTE LA STUDIUL DE EVALUARE (dacă este cazul)
Evaluarea impactului asupra mediului a unui proiect se face printr-un studiu de impact ce se finalizeaza cu Raportul de evaluare a impactului asupra mediului a acelui proiect. Aceasta documentatie se realizeaza in faza de fezabilitate a proiectului si are la baza cerintele din Anexa 2, Partea a II-a, a Ordinului MAPM nr. 863/2002. In baza acestui document, Agentia de Protectie a Mediului emite Acordul de Mediu.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • studiu de fezabilitate
 • planuri de amplasament şi detaliu
 • memoriu mediu
 • documentaţie gospodărire ape
 • avize furnizori
BILANŢURI DE MEDIU NIVEL 0, I şi II (conf. ORDIN 184/1997)
Bilanturile de mediu se intocmesc la solicitarea Agentiei de Protectie a Mediului. Aceste documentatii au la baza evaluarea gradului de contaminare a solului şi a apei subterane obtinute atat din inventarierea documentelor existente in arhiva beneficiarului, cat si din executia de noi lucrari de prospectiune, cu prelevare de probe, ce vor fi analizate în laboratoare de specialitate, atestate de Ministerul Mediului.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispoziţie urmatoarele documente:
 • studiul de impact
 • planuri de detaliu
 • documentaţia de gospodărire a apelor
 • memoriul de mediu
MEMORII TEHNICE DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (DSP) ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI/AUTORIZAŢIEI DSP
in curand...
MEMORII TEHNICE DIRECŢIA SANITAR VETERINARĂ (DSV) ÎN VEDEREA OBŢINERII AVIZULUI/AUTORIZAŢIEI DSV
in curand...
Studiu geotehnic Studiu hidrogeologic Investigatii geofizice Consultanta si asistenta tehnica

Geotehnica

Hidrogeologie

Investigatii geofizice

Consultanta si asistenta tehnica

studiu geotehnic, geotehnic, studiu geo, hidrogeologie, investigatii geofizice, studii geotehnice, studiu geotehnic bucuresti, studiu geotehnic ilfov, studiu geotehnic ieftin, studii geotehnice bucuresti

studiu geotehnic, geotehnic, studiu geo, hidrogeologie, investigatii geofizice, studii geotehnice, studiu geotehnic bucuresti, studiu geotehnic ilfov, studiu geotehnic ieftin, studii geotehnice bucuresti

studiu geotehnic, geotehnic, studiu geo, hidrogeologie, investigatii geofizice, studii geotehnice, studiu geotehnic bucuresti, studiu geotehnic ilfov, studiu geotehnic ieftin, studii geotehnice bucuresti

studiu geotehnic, geotehnic, studiu geo, hidrogeologie, investigatii geofizice, studii geotehnice, studiu geotehnic bucuresti, studiu geotehnic ilfov, studiu geotehnic ieftin, studii geotehnice bucuresti ballroom nunta bucuresti, saloane bucuresti, restaurante bucuresti, restaurant nunta bucuresti, salon nunta bucuresti, restaurante nunta, meniu nunta, meniu botez, salon nunti bucuresti, restaurant botez, restaurant botez bucuresti, locatii botez bucuresti, locatii nunta bucuresti, restaurant nunti bucuresti ballroom nunta bucuresti, saloane bucuresti, restaurante bucuresti, restaurant nunta bucuresti, salon nunta bucuresti, restaurante nunta, meniu nunta, meniu botez, salon nunti bucuresti, restaurant botez, restaurant botez bucuresti, locatii botez bucuresti, locatii nunta bucuresti, restaurant nunti bucuresti ballroom nunta bucuresti, saloane bucuresti, restaurante bucuresti, restaurant nunta bucuresti, salon nunta bucuresti, restaurante nunta, meniu nunta, meniu botez, salon nunti bucuresti, restaurant botez, restaurant botez bucuresti, locatii botez bucuresti, locatii nunta bucuresti, restaurant nunti bucuresti transport caini, transport catei, transport animale, transport animale vii, transport, transport animale de companie, transport pisici, transport caini anglia, transport caini germania, transport caini olanda, transport caini elvetia, transport caini franta, transport caini ungaria, transport caini belgia, transport pisici anglia, transport pisici germania transport caini, transport catei, transport animale, transport animale vii, transport, transport animale de companie, transport pisici, transport caini anglia, transport caini germania, transport caini olanda, transport caini elvetia, transport caini franta, transport caini ungaria, transport caini belgia, transport pisici anglia, transport pisici germania transport caini, transport catei, transport animale, transport animale vii, transport, transport animale de companie, transport pisici, transport caini anglia, transport caini germania, transport caini olanda, transport caini elvetia, transport caini franta, transport caini ungaria, transport caini belgia, transport pisici anglia, transport pisici germania foraje puturi, foraje puturi apa, foraje puturi irigatii, foraje puturi bucuresti, puturi forate, studii hidrogeologice, studii geo, lucrari de foraj, studii hidrogeologie, foraje ape subterane potabile, foraje de alimentare cu apa, denisipare puturi, întretinere puturi forate, reconditionare puturi forate, puturi, foraje foraje puturi, foraje puturi apa, foraje puturi irigatii, foraje puturi bucuresti, puturi forate, studii hidrogeologice, studii geo, lucrari de foraj, studii hidrogeologie, foraje ape subterane potabile, foraje de alimentare cu apa, denisipare puturi, întretinere puturi forate, reconditionare puturi forate, puturi, foraje foraje puturi, foraje puturi apa, foraje puturi irigatii, foraje puturi bucuresti, puturi forate, studii hidrogeologice, studii geo, lucrari de foraj, studii hidrogeologie, foraje ape subterane potabile, foraje de alimentare cu apa, denisipare puturi, întretinere puturi forate, reconditionare puturi forate, puturi, foraje termopane, termopane rehau, producator termopane rehau, producator tamplarie pvc, fabrica termopane rehau, rehau, tamplarie pvc, tamplarie PVC, tamplarie aluminiu, termopane, termopan, geam termopan, usi termopan, usi interior, usi exterior, ferestre, termopane rehau bucuresti,termopan,termopane,rehau,tamplarie pvc,service termopane bucuresti,reparatii termopane bucuresti,garantie termopane, ferestre pvc, ferestre termopan, vanzari termopane, usi pvc, usi termopan, service termopane, termopane bucuresti,termopan,termopane,geam termopan,geamuri termopane,reparatii,rulouri exterioare,jaluzele,rolete ochelari, ochelari soare, ochelari vedere, lentile de contact, ochelari de vedere, rame ochelari, ochelari de soare dezinsectie bucuresti, deratizare, dezinsectie, dezinfectie, igienizare apartament, firma curatenie bucuresti, servicii DDD, servicii dezinfectie, servicii dezinsectie, servicii deratizare, solution atac, deratizare bucuresti, firma ddd,servicii de dezinsectie, servicii de deratizare, servicii de dezinfectie